-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์ดำริ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ดำริ

รหัสโรงเรียน : 360195

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

โทรศัพท์ : 08-9460-4037

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ดำริ

-- advertisement --