-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตายม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตายม

รหัสโรงเรียน : 360181

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตายม

-- advertisement --