-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่านา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่านา

รหัสโรงเรียน : 360162

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32/3 – ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่านา

-- advertisement --