-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่ามะขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่ามะขาม

รหัสโรงเรียน : 360163

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16/3 – ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

โทรศัพท์ : 055296253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่ามะขาม

-- advertisement --