-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพันชาลี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพันชาลี

รหัสโรงเรียน : 360355

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 999 – พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0862158986

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพันชาลี

-- advertisement --