-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

รหัสโรงเรียน : 360371

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – พิษณุโลก หล่มสัก แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

โทรศัพท์ : 0๐ – ๕๕๓๑ – ๐๒๐๘

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

-- advertisement --