โลโก้โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

รหัสโรงเรียน : 360078

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านขุนน้ำคับ นาตอน/น้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055310106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ