-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองช้าง

รหัสโรงเรียน : 360414

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 0819716107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองช้าง

-- advertisement --