โลโก้โรงเรียนบ้านนาตอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาตอน

รหัสโรงเรียน : 360077

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาตอน บ่อภาค-ชาติตระการ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาตอน