-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

รหัสโรงเรียน : 360139

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 143 – นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

-- advertisement --