โลโก้โรงเรียนบ้านนาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาล้อม

รหัสโรงเรียน : 360090

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 0907458497

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาล้อม