-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาหนอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาหนอง

รหัสโรงเรียน : 360146

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 247 – หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055906236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาหนอง

-- advertisement --