-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำจวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำจวง

รหัสโรงเรียน : 360081

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055310120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำจวง

-- advertisement --