-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำตาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำตาก

รหัสโรงเรียน : 360148

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 0894606391

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำตาก

-- advertisement --