-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

รหัสโรงเรียน : 360082

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่มเกล้า

-- advertisement --