-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาดคื้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาดคื้อ

รหัสโรงเรียน : 360154

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 154 – ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055310870

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาดคื้อ

-- advertisement --