-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

รหัสโรงเรียน : 360097

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055316666

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

-- advertisement --