-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกระบาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกระบาก

รหัสโรงเรียน : 360422

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระบาก

-- advertisement --