โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง

รหัสโรงเรียน : 360099

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : _ – สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055310114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง