-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง

รหัสโรงเรียน : 360104

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 261 นครไทย-ชาติตระการ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055389007

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง

-- advertisement --