-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง

รหัสโรงเรียน : 360098

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านห้วยช้างแทง – สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055009212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง

-- advertisement --