-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง

รหัสโรงเรียน : 360116

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 – เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055-009281

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง

-- advertisement --