โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ

รหัสโรงเรียน : 360100

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055310154

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ