-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเจียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเจียง

รหัสโรงเรียน : 360421

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 055-310218

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเจียง

-- advertisement --