โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเหิน

รหัสโรงเรียน : 360089

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 0810428234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเหิน