-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว

รหัสโรงเรียน : 360412

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 วัดโบสถ์-นาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 0619935996

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว

-- advertisement --