-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360315

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

โทรศัพท์ : 055222392

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

-- advertisement --