-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ่อภาค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ่อภาค

รหัสโรงเรียน : 360080

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ่อภาค – บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055310165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ่อภาค

-- advertisement --