-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านน้อย

รหัสโรงเรียน : 360418

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 0818881483

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านน้อย

-- advertisement --