-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหินลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหินลาด

รหัสโรงเรียน : 360419

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหินลาด ท่างาม-โป่งแค หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 055009388

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหินลาด

-- advertisement --