-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 360158

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 – บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055009224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง

-- advertisement --