-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา

รหัสโรงเรียน : 360405

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 พิษณุโลก-เนินมะคึด ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 0843817540

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา

-- advertisement --