-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพารา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพารา

รหัสโรงเรียน : 400055

เขตการศึกษา : สพป.ภูเก็ต

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 ท่าเรือ-เมืองใหม่ ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076-528064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพารา

-- advertisement --