-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมงคลวราราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมงคลวราราม

รหัสโรงเรียน : 400036

เขตการศึกษา : สพป.ภูเก็ต

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 เทพกระษัตรี-ในยาง- สาคู ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076-327198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมงคลวราราม

-- advertisement --