-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านลาด

รหัสโรงเรียน : 410050

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : เลขที่ 230 บ้านลาด – ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043795053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านลาด

-- advertisement --