-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า

รหัสโรงเรียน : 410512

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหมากค่า – แกดำ แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 043787174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า

-- advertisement --