-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ

รหัสโรงเรียน : 410504

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ – วังแสง แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ

-- advertisement --