โลโก้โรงเรียนบ้านดงน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงน้อย

รหัสโรงเรียน : 410059

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดงน้อย – แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-711221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงน้อย