-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนบม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนบม

รหัสโรงเรียน : 410324

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 91 – หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043750171

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนบม

-- advertisement --