-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนหน่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนหน่อง

รหัสโรงเรียน : 410098

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม – ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043706059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนหน่อง

-- advertisement --