-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข

รหัสโรงเรียน : 410072

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 189 – ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043750161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข

-- advertisement --