-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพงโพด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพงโพด

รหัสโรงเรียน : 410311

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 แจ้งสนิท หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพงโพด

-- advertisement --