-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแสง

รหัสโรงเรียน : 410510

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านวังทองพัฒนา มหาสารคาม-แกดำ วังแสง แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 043982043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแสง

-- advertisement --