-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง

รหัสโรงเรียน : 410336

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 4 – ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง

-- advertisement --