-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง

รหัสโรงเรียน : 410368

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 – โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 0872195344

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง

-- advertisement --