-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 410012

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

-- advertisement --