-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี

รหัสโรงเรียน : 410505

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – แกดำ แกดำ มหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี

-- advertisement --