-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 410345

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหัวหนอง – วังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043991036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)

-- advertisement --