-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)

รหัสโรงเรียน : 410049

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 152 มหาสารคาม-ฆ้องชัย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-795153

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)

-- advertisement --