-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเก่าใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเก่าใหม่

รหัสโรงเรียน : 410319

เขตการศึกษา : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 34 – บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043984160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเก่าใหม่

-- advertisement --